Έχουμε αναπτύξει εφαρμογές και σύστημα διαχείρισης υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του

  • ΕΛΟΤ 1416:2000 (Συστήματα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων – ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου) HACCP
  • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 (Συστήματα διαχείρισης ποιότητας)
  • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 (Συσκευασία Αποθήκευση & Διακίνηση Αλεύρων, Δημητριακών Ρυζιών & Οσπρίων, Ζάχαρης Άχνης, Νισεστέ).